کمپرسور تخریب بتن

هیلتی 10 کیلویی از دسته ابزار هایی است که به نسبت برای کارهای سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. برای اجاره هیلتی 10 کیلویی می توانید با تهران تخریب تماس بگیرید.

شماره تماس موبایل تهران تخریب