کمپرسور تخریب بتن

هیلتی 7 کیلویی از دسته ابزار هایی است که به نسبت برای کارهای سبک مورد استفاده قرار می گیرد. برای اجاره هیلتی 7 کیلویی می توانید با تهران تخریب تماس بگیرید.

شماره تماس موبایل تهران تخریب